Thuế trước bạ ô tô, xe máy năm 2022 tại TPHCM

Thuế trước ô tô, xe máy năm 2022 tại TPHCM

 

Người mua xe phải thực hiện đóng các loại lệ phí sang tên ô tô tô các tỉnh và thành phố, các loại thuế cho nhà nước như thuế trước cửa sổ, biển số xe khi ấn biển

Người mua tất cả giấy tờ bên bán bàn giao cho cục thuế Quận / Huyện, nơi mình sinh sống để nộp thuế trước. Theo quy định của Bộ Tài chính, mức bình phí trước khi áp dụng cho tất cả các ô tô cũ trên toàn quốc là 2% giá trị còn lại của xe.

Tax before là gì?

Lệ phí trước đây được gọi là thuế trước thuế. Theo Nghị định 140/2016 / NĐ-CP, thì lệ phí trước khi áp dụng là lệ phí áp dụng; với những người nhận tài sản thông qua việc mua bán, chuyển nhượng; hiến tặng, thừa kế phải kê khai và nộp thuế cơ quan trước khi đưa tài sản vào sử dụng.

 

Căn cứ tính lệ phí trước bạn là theo giá tính lệ phí trước bạn; do Bộ tài chính ban hành tương ứng với từng loại xe và mức thu phí trước tỷ lệ (%).

Mức thu phí trước đó đối với tô ô, xe máy, phí sang tên đổi chủ xe ô tô 2022

 

Căn cứ quy định tại Khoản 4, 5 Điều 7 Nghị định 140/2016 / NĐ-CP; và Điểm a Khoản 2 Điều 1 Nghị định 20/2019 / NĐ-CP; thì mức phí bảo hiểm trước đó đối với ô tô, xe máy như sau:

 

Mức thu phí trước đối với máy xe là 2%. Riêng:

Máy của tổ chức, cá nhân ở các thành phố trực thuộc trung ương; thành phố thuộc tỉnh; thị xã tra cứu nhân dân tỉnh đóng trụ sở nộp lệ phí trước khi bắt đầu với mức là 5%.

Đối với máy nộp lệ phí trước lần thứ 2 trở đi được áp dụng mức thu là 1%. Trường hợp ô tô, xe máy được kê khai, nộp lệ phí trước, đối với máy xe là 2%, sau đó chuyển giao cho tổ chức, cá nhân ở địa điểm quy định tại điểm này, nộp lệ phí trước mức bình thường là 5%. Bao gồm chi phí sang tên xe ô tô

 

Mức thu phí trước tiên đối với tô màu, tô màu hoặc sơ đồ tô màu được kéo bởi ô tô, các loại xe tương tự mức thu là 2%. Riêng:

Ô tô chủ từ 09 chỗ ngồi trở xuống nộp lệ phí trước khi bắt đầu với mức thu là 10%. Trường hợp cần áp dụng mức thu cao hơn để phù hợp với điều kiện thực tế tại từng địa phương, Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quyết định tăng cường nhưng tối đa không quá 50% mức quy định chung on.

Ô tô vừa người, vừa hàng (Ô tô lấy hàng) có khối lượng chuyên môn cho phép tham gia giao thông nhỏ hơn 1.500 kg và có từ 5 chỗ ngồi trở xuống, ô tô tải VAN có khối lượng chuyên chủ phép tham gia giao thông nhỏ hơn 1.500 kg nộp lệ phí trước khi bắt đầu với mức thu bằng 60% mức thu phí trước khi nộp lệ phí đầu đối với ô tô từ 09 chỗ ngồi trở xuống. phí sang ô tô tên

 

Ô tô chủ từ 09 chỗ ngồi trở xuống, ô tô vừa người, vừa ô tô (Ô tô chủ hàng) có khối lượng chuyên môn cho phép tham gia giao thông nhỏ hơn 1.500 kg và có từ 5 chỗ ngồi trở xuống, ô tô tải VAN có khối lượng chuyên môn cho phép tham gia giao dịch nhỏ hơn 1.500 kg nộp lệ phí trước lần thứ 2 trở đi với mức thu là 2% và áp dụng hệ thống trên toàn quốc.

phí sang tên đổi chủ xe ô tô khác tỉnh , gồm thuế trước bạ khi sang tên đổi chủ phương tiện